De dorpskerk van Grootschermer

Middeleeuwse kapel

Op de plaats van de huidige kerk werd waarschijnlijk in de 12e of 13e eeuw een kapel gebouwd. Het huidige kerkje verving in 1763 een kerk die dateerde van 1651 en die toen dus ongeveer 100 jaar oud was.

Restauratie

Van 1978 tot 1980 is de kerk in Grootschermer grondig gerestaureerd. De toren werd zelfs helemaal vernieuwd. De wijzerplaat van de klok aan de oostkant werd groter gemaakt om de tijdsaanduiding zichtbaar te maken voor de werkers in de Eilandspolder. Ook het uurwerk van de klok en het orgel werden gerestaureerd.

Sporen van oude kerk

Het interieur van de huidige kerk is grotendeels afkomstig uit de kerk van 1651. Dat geldt onder andere voor een pronkstuk van de kerk: de schitterende preekstoel. Aan de buitenkant zijn de torenhaan en de klok bewaard gebleven van de oude kerk.

Huidig beheer

De Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Dorpskerk te Grootschermer onderhoudt tegenwoordig de kerk. Op creatieve manieren zorgt zij dat er geld binnenkomt. Eén daarvan is de kerk te verhuren aan Podium onder de Toren